Pracownicy WZ biorą udział w realizacji projektu finansowanego z funduszy UE

Zespół pracowników naszego Wydziału pod kierownictwem dr inż. Andrzeja Macioła, we współpracy z firmą ADDIT Sp. z o.o. rozpoczął realizację projektu „QRM4ETO – opracowanie innowacyjnych procesów projektowania i produkcji na zamówienie (ETO – Engineer to Order) realizujących koncepcję szybkiego wytwarzania (QRM – Quick Response Manufacturing)” finansowanego ze środków unijnych z pośrednictwem Mazowieckie Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Plakat informacyjny zamieszczono tutaj, a komunikaty i informacje na tej stronie.