Profil pracownika
Andrzej Paliński

dr hab. inż. Andrzej Paliński

Profil Google Scholarship
Pokój, telefon: p. 309, tel. 4326
Konsultacje: Czwartek 12.00-13.00
Prowadzone przedmioty
 • Bazy danych
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Technologie informacyjne
 • Zarządzanie ryzykiem bankowym
 • Laureaci Nagrody Nobla w ekonomii
 • Kredytowanie przedsiębiorstw
Zainteresowania badawcze
 • Teoria gier
 • Finanse
 • Podejmowanie decyzji
 • Prognozowanie
 • Business Intelligence
Inne zainteresowania
 • Ekonomika przemysłu naftowego
 • Mikroekonomia bankowa

Granty i projekty badawcze

Pełnione funkcje

 • Ekspert w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko
 • Członek Rady Wydziału Zarządzania
 • Członek Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich AGH

Ukończone szkolenia

 • Szkolenie „Sposoby finansowania inwestycji związanych z budową podziemnych magazynów gazu”