Profil pracownika
Andrzej Paliński

dr hab. inż. Andrzej Paliński

Profil Google Scholarship
Pokój, telefon: p. 309, tel. 4326
Konsultacje: Czwartek 12.00-13.00
Prowadzone przedmioty
 • Bazy danych
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Technologie informacyjne
 • Zarządzanie ryzykiem bankowym
 • Laureaci Nagrody Nobla w ekonomii
 • Kredytowanie przedsiębiorstw
Zainteresowania badawcze
 • Teoria gier
 • Finanse
 • Podejmowanie decyzji
 • Prognozowanie
 • Business Intelligence
Inne zainteresowania
 • Ekonomika przemysłu naftowego
 • Mikroekonomia bankowa

Granty i projekty badawcze

Pełnione funkcje

 • Ekspert w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko
 • Członek Rady Wydziału Zarządzania
 • Członek Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich AGH

Ukończone szkolenia

 • Szkolenie „Sposoby finansowania inwestycji związanych z budową podziemnych magazynów gazu”

Publikacje

2018

Hurtownie danych i eksploracja danych w prognozowaniu popytu na gaz i usługi magazynowania gazu Data warehouses and data mining in forecasting the demand for gas and gas storage services
Hurtownie danych i eksploracja danych w prognozowaniu popytu na gaz i usługi magazynowania gazu — Data warehouses and data mining in forecasting the demand for gas and gas storage services / Andrzej PALIŃSKI // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2018 R. 74 nr 4, s. 283–289. — Bibliogr. s. 289. — tekst: http://archiwum.inig.pl/INST/nafta-gaz/nafta-gaz/Nafta-Gaz-2018-04-04.pdf

Loan payment and renegotiation: the role of the liquidation value
Loan payment and renegotiation: the role of the liquidation value / Andrzej PALIŃSKI // Argumenta Oeconomica ; ISSN 1233-5835. — 2018 vol. 40 no. 1, s. 225–252. — Bibliogr. s. 250–252

Prognozowanie zapotrzebowania na gaz metodami inteligencji obliczeniowej Forecasting gas demand using computational intelligence methods
Prognozowanie zapotrzebowania na gaz metodami inteligencji obliczeniowej — Forecasting gas demand using computational intelligence methods / Andrzej PALIŃSKI // W: Geopetrol 2018 : rozwój technik poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów : [Zakopane–Kościelisko, 17–20.09.2018] : materiały konferencyjne = Development of hydrocarbon exploration and production technologies. — Kraków : Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, 2018. — ISBN: 978-83-65649-27-0. — S. 993–998. — Bibliogr. s. 997, Streszcz., Abstr.

2016

Eksploracja danych w prognozowaniu cen gazu i usług magazynowania gazu Data mining in forecasting of prices of natural gas and underground gas storage services
Eksploracja danych w prognozowaniu cen gazu i usług magazynowania gazu — Data mining in forecasting of prices of natural gas and underground gas storage services / Andrzej PALIŃSKI // W: Geopetrol 2016 : współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 19–22.09.2016 = Cooperation of science and industry in hydrocarbon exploration and production / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : INiG–PIB, 2016 + CD. — (Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego ; ISSN 2353-2718 ; nr 209 wyd. konferencyjne). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-65649-14-0. — S. 857–861. — Bibliogr. s. 860, Streszcz., Abstr.

Opcje rzeczywiste i teoria gier w podejmowaniu strategicznych decyzji inwestycyjnych Real options and game theory in strategic investment deciosn making
Opcje rzeczywiste i teoria gier w podejmowaniu strategicznych decyzji inwestycyjnych — Real options and game theory in strategic investment deciosn making / Andrzej PALIŃSKI // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2016 nr 282, s. 160–170. — Bibliogr. s. 169–170, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_271_290/SE_282/14.pdf

Opcje rzeczywiste w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na przykładzie budowy podziemnego magazynu gazu Real options in investments decision making on the example of the construction of an underground gas storage
Opcje rzeczywiste w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na przykładzie budowy podziemnego magazynu gazu — Real options in investments decision making on the example of the construction of an underground gas storage / Andrzej PALIŃSKI // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2016 R. 72 nr 1, s. 33–39. — Bibliogr. s. 39

Spłata kredytu jako zagadnienie przetargowe Loan repayment as the bargaining problem
Spłata kredytu jako zagadnienie przetargowe — Loan repayment as the bargaining problem / Andrzej PALIŃSKI // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2016 nr 297, s. 133–144. — Bibliogr. s. 143–144, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_297/10.pdf

Teoria gier i opcje rzeczywiste w warunkach asymetrycznych nakładów inwestycyjnych Real options and game theory under asymmetric investment expenditures
Teoria gier i opcje rzeczywiste w warunkach asymetrycznych nakładów inwestycyjnych — Real options and game theory under asymmetric investment expenditures / Andrzej PALIŃSKI // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2016 nr 301, s. 164–174. — Bibliogr. s. 173, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_301/12_Palinski.pdf

2015

Game-theoretic approach to bank loan repayment
Game-theoretic approach to bank loan repayment / Andrzej PALIŃSKI // Decision Making in Manufacturing and Services ; ISSN 1896-8325. — 2015 vol. 9 no. 1, s. 79–88. — Bibliogr. s. 88, Abstr.. — SING10 : 10\textsuperscript{th} Spain-Italy-Netherlands meeting on Game theory : 7–9 July, 2014, Kraków, Poland. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/dmms/article/view/1671/1415

Guest editorial
Guest editorial / Cesarino Bertini, Piotr FALISZEWSKI, Andrzej PALIŃSKI, Izabella STACH // Decision Making in Manufacturing and Services ; ISSN 1896-8325. — 2015 vol. 9 no. 1, s. 5–7. — Bibliogr. s. 7. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/dmms/article/view/1680/1409

Teoria opcji i teoria gier. Porównanie narzędzi zarządzania ryzykiem kredytowym Option pricing theory and game theory - a comparison of credit risk management tools
Teoria opcji i teoria gier. Porównanie narzędzi zarządzania ryzykiem kredytowym — Option pricing theory and game theory - a comparison of credit risk management tools / Andrzej PALIŃSKI // Zeszyty Naukowe = Cracow Review of Economics and Management / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ; ISSN 1898-6447. — 2015 nr 1, s. 115–126. — Bibliogr. s. 125–126, Streszcz.

Wybrane teorie umów kredytowych - przegląd badań Theory of loan agreement: overview of studies
Wybrane teorie umów kredytowych - przegląd badań — Theory of loan agreement: overview of studies / Andrzej PALIŃSKI // Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace ; ISSN 2082-0976. — 2015 t. 2 nr 3: Bankowość : bankowość komercyjna i spółdzielcza, s. 113–125. — Bibliogr. s. 123–124, Abstr., Rés., Rez.

2014

A game-theoretic approach to bank loan repayment
A game-theoretic approach to bank loan repayment / Andrzej PALIŃSKI // W: SING 10 : 10th Spain-Italy-Netherlands meeting on Game theory : Kraków, July 7–9, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Management. — [Kraków : AGH], [2014]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7464-710-6. — S. 76–77

Modelowanie oprocentowania kredytów bankowych z wykorzystaniem teorii gier i wartości likwidacyjnej Bank lending rates modelling with use of the game theory and the liquidation value
Modelowanie oprocentowania kredytów bankowych z wykorzystaniem teorii gier i wartości likwidacyjnej — Bank lending rates modelling with use of the game theory and the liquidation value / Andrzej PALIŃSKI // W: Finanse – problemy – decyzje 2014, Cz. 2 / red. nauk. Gabriela Łukasik, Halina Zadora. — Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. — (Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611 ; 198). — S. 195–205. — Bibliogr. s. 204–205, Summ.

Opcje rzeczywiste jako narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji na przykładzie budowy podziemnego magazynu gazu Real options as a decision making tool on the example of the construction of underground gas storage
Opcje rzeczywiste jako narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji na przykładzie budowy podziemnego magazynu gazu — Real options as a decision making tool on the example of the construction of underground gas storage / Andrzej PALIŃSKI // W: Geopetrol 2014 : Poszukiwania i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – nowe technologie, nowe wyzwania : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane 15–18.09.2014 = Exploration and production of oil and natural gas reservoirs – new technologies, new challenges / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : INiG, 2014 + CD. — (Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724 ; nr 198 wyd. konferencyjne). — Opis częśc. wg okł.. — S. 803–806. — Bibliogr. s. 806, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Spłata kredytu jako gra strategiczna A loan repayment as a strategic game
Spłata kredytu jako gra strategiczna — A loan repayment as a strategic game / Andrzej PALIŃSKI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka 2014 / pod red. nauk. Piotra Łebkowskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0583). — e-ISBN: 978-83-7464-732-8. — S. 252–262. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 261, Streszcz., Summ.

Ten years of the SING Meetings
Ten years of the SING Meetings / Cesarino Bertini, Jerzy DUDA, Bartłomiej GAWEŁ, Andrzej PALIŃSKI, Iwona SKALNA, Izabella STACH // Operations Research and Decisions ; ISSN 2081-8858. — Tytuł poprz.: Badania Operacyjne i Decyzje ; ISSN: 1230-1868. — 2014 vol. 24 no. 4 spec. iss., s. 7–28. — Bibliogr. s. 28. — Spain-Italy-Netherlands meeting on game theory SING 10

Wykorzystanie wartości likwidacyjnej aktywów kredytobiorcy i metody Monte Carlo do wyznaczenia oprocentowania kredytu bankowego Bank loan pricing with use of the Monte Carlo method and the liquidation value of borrower's assets
Wykorzystanie wartości likwidacyjnej aktywów kredytobiorcy i metody Monte Carlo do wyznaczenia oprocentowania kredytu bankowego — Bank loan pricing with use of the Monte Carlo method and the liquidation value of borrower's assets / Andrzej PALIŃSKI // W: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski / red. nauk. Krzysztof Jajuga, Wanda Ronka-Chmielowiec. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 371). — ISBN: 978-83-7695-411-0. — S. 245–254. — Bibliogr. s. 253–254, Streszcz., Summ.

Zarządzanie ryzykiem w wybranych obszarach życia gospodarczego
Zarządzanie ryzykiem w wybranych obszarach życia gospodarczego — [Risk management in selected areas of the economy] / Beata BASIURA, Sylwia Krajewska, Elżbieta MARCINKOWSKA, Andrzej PALIŃSKI, Joanna SAWICKA, Anna STRONCZEK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 99, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0570). — Bibliogr. s. 95–[100]. — ISBN: 978-83-7464-719-9

2013

Analiza ekonomicznych warunków umowy kredytowej w ujęciu teorii gier
Analiza ekonomicznych warunków umowy kredytowej w ujęciu teorii gier — [Analysis of loan agreement terms in the game theoretic approach] / Andrzej PALIŃSKI. — Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. — 228 s.. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach). — Bibliogr. s. 213–224. — ISBN: 978-83-7875-081-9

A new measure of complexity of high-frequency financial time series
A new measure of complexity of high-frequency financial time series / Stanisław JĘDRUSIK, Iwona SKALNA, Bartłomiej GAWEŁ, Andrzej PALIŃSKI // W: ICTIC 2013 [Dokument elektroniczny] : proceedings in conference of Informatics and management sciences : the 2\textsuperscript{nd} international conference : 25.–29. March 2013 / eds. Karol Matiaško, Anton Lieskovský, Michal Mokryš. — Wersja do Windows. — Žilina : EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina, 2013. — 1 dysk optyczny. — ISSN 1339-231X. — e-ISBN: 978-80-554-0648-0. — S. 259–263. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 263, Abstr.

Loan pricing – the role of collateral
Loan pricing – the role of collateral / Andrzej PALIŃSKI // W: GV-CONF 2013 [ Dokument elektroniczny] : proceedings in Global Virtual Conference : the 1\textsuperscript{st} international Global Virtual Conference : 8.–12. April 2013 / eds. Zlatko V. Sovreski [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Žilina : EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina, 2013. — 1 dysk optyczny. — (Proceedings in Global Virtual Conference ; ISSN 1339-2778). — Na CD dodatkowo: proceedings in Global Virtual Conference & workshop. — e-ISBN: 978-80-554-0649-7. — S. 229–232. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 232, Abstr.

Loan pricing – the role of collateral
Loan pricing – the role of collateral / Andrzej PALIŃSKI // Journal of Economy, Business and Financing [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1339-3723. — 2013 vol. 1 iss. 1, s. 67–72. — Tryb dostępu: http://www.sci-pub.com/archive/?vid=1&aid=3&kid=80101-10&q=f1 [2013-10-31]. — Bibliogr. s. 71–72, Abstr.

Spłata kredytu jako gra strategiczna A loan repayment as a strategic game
Spłata kredytu jako gra strategiczna — A loan repayment as a strategic game / Andrzej PALIŃSKI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków : [streszczenia]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na opracowanie kredytu bankowego – wyniki badań polskich spółek giełdowych The impact of assets' liquidation value of an enterprise on loan rate – evidence from Polish corporations
Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na opracowanie kredytu bankowego – wyniki badań polskich spółek giełdowych — The impact of assets' liquidation value of an enterprise on loan rate – evidence from Polish corporations / Andrzej PALIŃSKI // Bank i Kredyt ; ISSN 0137-5520. — 2013 vol. 44 no. 2, s. 207–236. — Bibliogr. s. 224–226, Streszcz., Abstr.

2012

Loan rate, risk premium and the liquidation value – credibility of accounting information system
Loan rate, risk premium and the liquidation value – credibility of accounting information system / Andrzej PALIŃSKI // Informacìjna bezpeka : naukovij žurnal ; ISSN 2224-9613. — Tytuł poprz.: Informative Safety. — 2012 no. 2, s. 118–123. — Bibliogr. s. 123

Spłata zadłużenia kredytowego w ujęciu teoriogrowym The game theoretic approach to bank credit repayment
Spłata zadłużenia kredytowego w ujęciu teoriogrowym — The game theoretic approach to bank credit repayment / Andrzej PALIŃSKI // W: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski / red. nauk. Krzysztof Jajuga, Wanda Ronka-Chmielowiec. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; 254). — Publikacja stanowi monografię pokonferencyjną. — ISBN: 978-83-7695-293-2. — S. 190–198. — Bibliogr. s. 197, Streszcz., Summ.

The liquidation value and bank loan valuation – evidence from Polish corporations
The liquidation value and bank loan valuation – evidence from Polish corporations / Andrzej PALIŃSKI // Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe ; ISSN 2043-085X. — 2012 vol. 3 no. 3, s. 54–61. — Bibliogr. s. 60–61, Abstr.

Wpływ wartości likwidacyjnej na wysokość realnej stopy procentowej od kredytu bankowego Impact of the liquidation value on the bank credit interest rate
Wpływ wartości likwidacyjnej na wysokość realnej stopy procentowej od kredytu bankowego — Impact of the liquidation value on the bank credit interest rate / Andrzej PALIŃSKI // W: Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania : bankowość / red. nauk. Irena Pyka, Joanna Cichorska. — Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. — (Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611 ; 105). — ISBN: 978-83-7875-004-8. — S. 391–397. — Summ.

2011

Finansowanie inwestycji jako gra sygnalizacyjna
Finansowanie inwestycji jako gra sygnalizacyjna — [Project investment as the signaling game] / Andrzej PALIŃSKI // W: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2009 : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stanisława Barczaka i Stanisława Barczaka. — Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach). — ISBN: 978-83-7246-700-3. — S. 184–194. — Bibliogr. s. 194. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

2010

Gra bayesowska jako narzędzie modelowania relacji kredytodawca-kredytobiorca
Gra bayesowska jako narzędzie modelowania relacji kredytodawca-kredytobiorca — [Bayesian game as the modeling tool of the lender-borrower relationship] / Andrzej PALIŃSKI // W: Wybrane problemy i aspekty zarządzania : teoria i praktyka / red. nauk. Paweł Kawa. — Kraków : Oficyna Wydawnicza „Text”, 2010. — ISBN: 978-83-60560-58-7. — S. 250–261. — Bibliogr. s. 261. — Dod. afiliacja Autora: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie