Profil pracownika
Bartosz Sawik

dr inż. Bartosz Sawik

Pokój, telefon: p. 417, tel. 4507
Konsultacje: Piątek 13:00-14:00.
Prowadzone przedmioty
 • Badania operacyjne
 • Metody optymalizacji dyskretnej
 • Sterowanie procesami dyskretnymi
 • Matematyka w zarządzaniu
 • Dynamika procesów produkcyjnych
 • Computer Integrated Manufacturing
 • Operations Control in Manufacturing Systems
 • Quantitative Methods for Business
 • Prognozowanie i symulacje
 • Zarządzanie produkcją i usługami
 • Technologia informacyjna
Zainteresowania badawcze
 • Badania operacyjne
 • Metody optymalizacji wielokryterialnej
 • Optymalizacja portfelowa
 • Optymalizacja ryzyka
Inne zainteresowania
 • Biegi maratońskie
 • Wycieczki
 • Wspinaczka wysokogórska
 • Żeglarstwo

Granty i projekty badawcze

Pełnione funkcje

 • Członkostwo w ogólnopolskim stowarzyszeniu naukowym „TOP 500 Innovators”
 • Członkostwo w międzynarodowym zespole naukowym IN3-HAROSA  - research group, Department of Computer Science, IN3 – Open University of Catalonia, Barcelona, Hiszpania
 • Członkostwo w European Operations Research Society (EURO)
 • Członkostwo w European Chapter on Combinatorial Optimization (ECCO)
 • Członkostwo w Swiss Operations Research Society / Schweizerische Vereinigung für Operations Research / Association Suisse de Recherche Opérationnelle (SVOR/ASRO) 2011
 • Recenzent Członek Zarządu i Skarbnik Stowarzyszenia „Studenckie Towarzystwo Naukowe” afiliowanego przy AGH w Krakowie 2001 – 2004
 • Recenzent OMEGA – International Journal of Management Science (Elsevier)
 • Recenzent Decision Support System (Elsevier)
 • Recenzent RAIRO - RO (Operations Research) (Cambridge)
 • Recenzent European Journal of Operational Research (Elsevier)
 • Recenzent International Journal of Systems Science (Taylor & Francis)
 • Recenzent Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
 • Recenzent Journal of Multi-Criteria Decision Analysis (Wiley)
 • Recenzent International Journal of Information Systems and Supply Chain Management
 • Recenzent International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
 • Recenzent Transportation Research Part D: Transport and Environment  (Elsevier)