Profil pracownika
Andrzej Macioł

dr inż. Andrzej Macioł

Pokój, telefon: Druga częśĂŚ semestru w poniedziałek: 11.15 - 12.45
Konsultacje: w pierwszej części semestru konsultacje będą odbywaĂŚ się po wcześniejszym uzgodnieniu (e-mailowym) terminu.
Zainteresowania badawcze
  • Sztuczna inteligencja
  • Bazy danych
  • BRM
Inne zainteresowania
  • Lepiej, żebyście nie chcieli wiedzieć

Publikacje

2021

Design of Takagi-Sugeno fuzzy systems by learning from examples in case a number of available data is not sufficient Projektowanie rozmytych systemów Takagi-Sugeno metodą uczenia na podstawie przykładów, gdy liczba dostępnych danych jest niewystarczająca
Design of Takagi-Sugeno fuzzy systems by learning from examples in case a number of available data is not sufficient — Projektowanie rozmytych systemów Takagi-Sugeno metodą uczenia na podstawie przykładów, gdy liczba dostępnych danych jest niewystarczająca / Andrzej MACIOŁ, Piotr MACIOŁ // W: Nauka – technika – technologia : seria wydawnicza AGH, T. 2. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2021. — ISBN: 978-83-66727-48-9. — S. 93–120. — Bibliogr. s. 117–120, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty4/0592/NTT_tom2_093.pdf

Quick response manufacturing for high mix, low volume, high complexity manufacturers
Quick response manufacturing for high mix, low volume, high complexity manufacturers / Jerzy DUDA, Andrzej MACIOŁ, Stanisław JĘDRUSIK, Bogdan RĘBIASZ, Adam STAWOWY, Monika Sopińska-Lenart // Management and Production Engineering Review ; ISSN 2080-8208. — 2021 vol. 12 iss. 1, s. 72-84. — Bibliogr. s. 82-84, Abstr.. — tekst: https://journals.pan.pl/dlibra/publication/136873/edition/119522/content

2020

Prediction of forging dies wear with the modified Takagi-Sugeno fuzzy identification method
Prediction of forging dies wear with the modified Takagi-Sugeno fuzzy identification method / Andrzej MACIOŁ, Piotr MACIOŁ, Barbara MRZYGŁÓD // Materials and Manufacturing Processes ; ISSN 1042-6914. — 2020 vol. 35 no. 6 spec. iss.: Genetic algorithm, s. 700–713. — Bibliogr. s. 712–713, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-05-07. — tekst: https://www-1tandfonline-1com-15qtyws2n0069.wbg2.bg.agh.edu.pl/doi/pdf/10.1080/10426914.2020.1747627

2019

Classical, rule-based and fuzzy methods in multi-criteria decision analysis (MCDA) for Life Cycle Assessment
Classical, rule-based and fuzzy methods in multi-criteria decision analysis (MCDA) for Life Cycle Assessment / Andrzej MACIOŁ, Bogdan RĘBIASZ // W: Intelligent computing : proceedings of the 2018 computing conference, Vol. 1. — Cham: Springer Nature Switzerland AG, cop. 2019. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 858). — ISBN: 978-3-030-01173-4 ; e-ISBN: 978-3-030-01174-1. — S. 123–139. — Bibliogr., Abstr.

How to increase effectiveness of inference in rule-based systems
How to increase effectiveness of inference in rule-based systems / Andrzej MACIOŁ, Stanisław JĘDRUSIK, Andrzej PALIŃSKI // W: AI4I 2019 [Dokument elektroniczny] : second international conference on Artificial Intelligence for Industries : Laguna Hills, USA, 25–27 September 2019 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE, cop. 2019. — e-ISBN: 978-1-7281-4087-2. — S. 107–110. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 110, Abstr.. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047ha0062.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9027793

Modified Takagi-Sugeno fuzzy identification method to modelling and control in materials engineering
Modified Takagi-Sugeno fuzzy identification method to modelling and control in materials engineering / Andrzej MACIOŁ, Piotr MACIOŁ, Barbara MRZYGŁÓD // W: KomPlasTech 2019 : XXVI International Conference on Computer Methods in Materials Technology : January 13-16, 2019, Zakopane : book of abstracts / ed. Danuta Szeliga, Łukasz Rauch. — [Zakopane : AKNET-PRess], [2019]. — ISBN: 978-83-947091-4-3. — S. 283–286. — Bibliogr. s. 286

2018

Koncepcja szybkiego wytwarzania (Quick Response Manufacturing - QRM) dla przedsiębiorstw o zróżnicowanym, zmiennym portfelu zamówień Quick Response Manufacturing for high mix, low volume, high complexity manufacturers
Koncepcja szybkiego wytwarzania (Quick Response Manufacturing - QRM) dla przedsiębiorstw o zróżnicowanym, zmiennym portfelu zamówień — Quick Response Manufacturing for high mix, low volume, high complexity manufacturers / Jerzy DUDA, Andrzej MACIOŁ, Bogdan RĘBIASZ, Adam STAWOWY, Monika Sopińska-Lenart // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 21–22 czerwca 2018 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — ISBN: 978-83-66016-30-9. — S. 21–23. — Tekst pol.-ang.

Multicriteria decision analysis (MCDA) methods in life cycle assessment (LCA) : a comparison of private passenger vehicles
Multicriteria decision analysis (MCDA) methods in life cycle assessment (LCA) : a comparison of private passenger vehicles / Andrzej MACIOŁ, Bogdan RĘBIASZ // Operations Research and Decisions ; ISSN 2081-8858. — Tytuł poprz.: Badania Operacyjne i Decyzje ; ISSN: 1230-1868. — 2018 vol. 28 no. 1, s. 5–26. — Bibliogr. s. 24–26. — tekst: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b2409620-5ec0-4d32-a77e-07bc620c7724/c/maciol_Multi-Criteria_Decision_Analysis.pdf

2017

Knowledge-based methods for cost estimation of metal casts
Knowledge-based methods for cost estimation of metal casts / A. MACIOŁ // International Journal of Advanced Manufacturing Technology ; ISSN 0268-3768. — 2017 vol. 91 iss. 1–4, s. 641–656. — Bibliogr. s. 655–656, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-11-25. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00170-016-9704-z.pdf

Ontology dedicated to knowledge-driven optimization for ICME approach
Ontology dedicated to knowledge-driven optimization for ICME approach / Piotr MACIOŁ, Andrzej MACIOŁ, Łukasz RAUCH // W: ICME 2017 : proceedings of the 4th world congress on Integrated Computational Materials Engineering / ed. Paul Mason, [et al.]. — Cham : Springer, cop. 2017. — (The Minerals, Metals & Materials Series ; ISSN 2367-1181). — ISBN: 978-3-319-57863-7 ; e-ISBN: 978-3-319-57864-4. — S. 113–121. — Bibliogr. s. 120–121, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/cEhVWg

2016

A multi-agent approach to computional optimization of metal forming processes
A multi-agent approach to computional optimization of metal forming processes / Jerzy DUDA, Andrzej MACIOŁ, Piotr MACIOŁ // Procedia Computer Science [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1877-0509. — 2016 vol. 96, s. 531–539. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 538–539, Abstr.. — KES2016 : 20th international conference on Knowledge Based and Intelligent Information and Engineering Systems : 5–7 September 2016, York, United Kingdom. — tekst: https://goo.gl/MvUH8m

Advanced methods in investment projects evaluation
Advanced methods in investment projects evaluation / Andrzej MACIOŁ, Bogdan RĘBIASZ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — 179, [1] s.. — Bibliogr. s. 173–[180]. — ISBN: 978-83-7464-843-1

Rule-based inference system and an inference method
Rule-based inference system and an inference method / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Stanisław JĘDRUSIK, Andrzej MACIOŁ. — Int.Cl.: G06F 17/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Stany Zjednoczone. — Opis patentowy ; US 9489628 B2 ; Udziel. 2016-11-08 ; Opubl. 2016-11-08. — Zgłosz. nr US201314092956 z dn. 2013-11-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/US9489628B2.pdf

Zastosowanie metod regułowych do wyboru modelu zużycia narzędzi w procesie kucia na gorąco Rule-based method for choosing of wear model in hot forging simulation
Zastosowanie metod regułowych do wyboru modelu zużycia narzędzi w procesie kucia na gorąco — Rule-based method for choosing of wear model in hot forging simulation / Andrzej MACIOŁ, Marek WILKUS, Jerzy DUDA, Piotr MACIOŁ, Łukasz RAUCH, Maciej PIETRZYK // W: PLASTMET' 2016 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : X jubileuszowe seminarium naukowe : 22–25 listopada 2016, Łańcut : streszczenia = Integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : s. n.], [2016]. — Na okł.: materiały konferencyjne. — S. 193–197. — Bibliogr. s. 195, 197. — Tekst pol.-ang.

2015

Comparison of classical multi-criteria decision making methods with fuzzy rule-based methods on the example of investment projects evaluation
Comparison of classical multi-criteria decision making methods with fuzzy rule-based methods on the example of investment projects evaluation / Bogdan RĘBIASZ, Andrzej MACIOŁ // W: Intelligent Decision Technologies : proceedings of the 7th KES international conference on Intelligent Decision Technologies (KES-IDT 2015) / eds. Rui Neves-Silva, Lakhmi C. Jain, Robert J. Howlett. — Cham, [et al.] : Springer International Publishing, cop. 2015. — (Smart Innovation, Systems and Technologies ; ISSN 2190-3018 ; vol. 39). — ISBN: 978-3-319-19856-9 ; e-ISBN: 978-3-319-19857-6. — S. 549–561. — Bibliogr. s. 560–561, Abstr.

Rule-based inference system and an inference method
Rule-based inference system and an inference method / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Stanisław JĘDRUSIK, Andrzej MACIOŁ. — Int.Cl.: G06N 5/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Stany Zjednoczone. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; US 20150066831 A1 ; Opubl. 2015-03-05. — Zgłosz. nr US201314092956 z dn. 2013-11-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/US20150066831A1.pdf

System wnioskujący w oparciu o zbiór reguł i sposób wnioskowania
System wnioskujący w oparciu o zbiór reguł i sposób wnioskowania — [Inference system based on a set of rules and method of inference] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: JĘDRUSIK Stanisław, MACIOŁ Andrzej. — Int.Cl.: G06N 5/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 405176 A1 ; Opubl. 2015-03-02. — Zgłosz. nr P.405176 z dn. 2013-08-30 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 5, s. 34. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL405176A1.pdf

The new hybrid rule-based tool to evaluate processes in manufacturing
The new hybrid rule-based tool to evaluate processes in manufacturing / A. MACIOŁ, P. MACIOŁ, St. JĘDRUSIK, J. LELITO // International Journal of Advanced Manufacturing Technology ; ISSN 0268-3768. — 2015 vol. 79 iss. 9–12, s. 1733–1745. — Bibliogr. s. 1745, Abstr.. — tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00170-015-6860-5.pdf

2014

Hybrid data in the multiobjective evaluation of investments
Hybrid data in the multiobjective evaluation of investments / Bogdan RĘBIASZ, Andrzej MACIOŁ // Procedia Computer Science [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1877-0509. — 2014 vol. 35, s. 624–633. — Bibliogr. s. 632–633, Abstr.. — KES2014 : 18\textsuperscript{th} international conference on Knowledge-based and intelligent information & engineering systems : Gdynia, Poland, September 15–17, 2014. — tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050914011090/pdf?md5=773148af6dcd5db46e8a3396ea314a12&pid=1-s2.0-S1877050914011090-main.pdf

2013

A framework for multiscale modelling with knowledge based adaptation
A framework for multiscale modelling with knowledge based adaptation / Piotr MACIOŁ, Alfred Krumphals, Friedrich Krumphals, Stanisław JĘDRUSIK, Andrzej MACIOŁ, Christof Sommitsch // W: CMM 2013 : 20\textsuperscript{th} international conference on Computer Methods in Mechanics : 27–31 August 2013, Poznan, Poland : short papers / eds. T. Łodygowski [et al.]. — Poznań : Poznan University of Technology. Institute of Structural Engineering, cop. 2013 + Dysk Flash. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-89333-51-3. — S. MS11-5–MS11-6. — Bibliogr. s. MS11-6, Abstr.. — Piotr Macioł – dodatkowa afiliacja: Graz University of Technology, Institute for Materials Science and Welding

Rule-based approach for supplier evaluation
Rule-based approach for supplier evaluation / Andrzej MACIOŁ, Stanisław JĘDRUSIK, Bogdan RĘBIASZ // W: FedCSIS : abstracts of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems : September 8–11, 2013, Kraków, Poland. — [Piscataway : IEEE], [2013]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-1-4673-4471-5. — S. 94. — Pełny tekst na dołączonym Dysku Flash. — S. 1233–1240. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 1240, Abstr.. — W bazie Web of Science wersja drukowana: 2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FEDCSIS). — ISBN 978-1-4673-4471-5. — S. 1207–1214

Rule-based approach to human-like decision simulating in agent-based modeling and simulation
Rule-based approach to human-like decision simulating in agent-based modeling and simulation / Barbara Baster, Jerzy DUDA, Andrzej MACIOŁ, Bogdan RĘBIASZ // W: ICSTCC 2013 [Dokument elektroniczny] : 17th International Conference on System Theory, Control and Computing : joint conference of SINTES 17, SACCS 13, SIMSIS 17 : October 11–13, 2013, Sinaia, Romania : proceedings / eds. Emil Petre, Marius Brezovan. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway : IEEE], cop. 2013. — 1 dysk optyczny. — ISBN: 978-1-4799-2227-7 ; e-ISBN: 978-1-4799-2228-4. — S. 739–743. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; Napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 743, Abstr.. — W bazie Web of Science brak afiliacji AGH

Rule-based expert system application to optimizing of multiscale model of hot forging and heat treatment of $Ti-6Al-4V$
Rule-based expert system application to optimizing of multiscale model of hot forging and heat treatment of $Ti-6Al-4V$ / Piotr MACIOŁ, Alfred Krumphals, Stanisław JĘDRUSIK, Andrzej MACIOŁ, Christof Sommitsch // W: Computational methods for coupled problems in science and engineering V [Dokument elektroniczny] : a conference celebrating the 60\textsuperscript{th} birthday of Eugenio O${\tilde{n}}$ate : 17–19 June 2013, Santa Eulalia, Ibiza, Spain / eds. S. Idelsohn, M. Papadrakakis, B. Schrefler. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : s. n.], 2013. — ISBN: 978-84-941407-6-1. — S. 1237–1248. — Tryb dostępu: http://congress.cimne.com/coupled2013/frontal/doc/Coupled13_ebook.pdf [2013-11-07]. — Bibliogr. s. 1247–1248. — Piot Macioł – dod. afiliacja: Graz University of Technology

2012

Knowledge based system for runtime controlling of multiscale model of ion-exchange solvent extraction
Knowledge based system for runtime controlling of multiscale model of ion-exchange solvent extraction / Piotr MACIOŁ, Leszek Gotfryd, Andrzej MACIOŁ // W: Numerical Analysis and Applied Mathematics ICNAAM 2012 : International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics ; 19–25 September 2012 Kos, Greece. — [USA] : American Institute of Physics, cop. 2012. — (AIP Conference Proceedings ; ISSN 0094-243X ; vol. 1479). — ISBN: 978-0-7354-1091-6. — S. 125–128. — Bibliogr. s. 128, Abstr.

Sposób i system zarządzania regułami wspomagania decyzji
Sposób i system zarządzania regułami wspomagania decyzji — [Method and system for management the decision support rules] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MACIOŁ Andrzej, JĘDRUSIK Stanisław. — Int.Cl.: G06N 5/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 394204 A1 ; Opubl. 2012-09-24. — Zgłosz. nr P.394204 z dn. 2011-03-14 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 20, s. 34. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL394204A1.pdf

The application of a hybrid reasoning system in metal forming technology management
The application of a hybrid reasoning system in metal forming technology management / Stanisław JĘDRUSIK, Andrzej MACIOŁ, Bogdan RĘBIASZ // W: Metal Forming 2012 : proceedings of the 14th international conference on Metal Forming : September 16–19, 2012, Krakow, Poland / eds. Jan Kusiak, Janusz Majta, Danuta Szeliga. — Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, cop. 2012. — (Steel Research International ; spec. ed.). — ISBN: 978-3-514-00797-0. — S. 1315–1318. — Bibliogr. s. 1318, Abstr.

The concept of a rule-based expert system application in multiscale modelling
The concept of a rule-based expert system application in multiscale modelling / Piotr MACIOŁ, Stanisław JĘDRUSIK, Andrzej MACIOŁ // W: Metal Forming 2012 : proceedings of the 14th international conference on Metal Forming : September 16–19, 2012, Krakow, Poland / eds. Jan Kusiak, Janusz Majta, Danuta Szeliga. — Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, cop. 2012. — (Steel Research International ; spec. ed.). — ISBN: 978-3-514-00797-0. — S. 1327–1330. — Bibliogr. s. 1330, Abstr.

2011

Application of rule-based system to support FEM simulations in hot rolling process Zastosowanie regułowego systemu wnioskowania do wspomagania analizy walcowania na gorąco metodą elementów skończonych
Application of rule-based system to support FEM simulations in hot rolling process — Zastosowanie regułowego systemu wnioskowania do wspomagania analizy walcowania na gorąco metodą elementów skończonych / Tomasz REC, Andrzej MACIOŁ, Piotr MACIOŁ // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2011 vol. 11 no. 2, s. 284–289. — Bibliogr. s. 288–289, Abstr., Streszcz.

2010

An application of advanced information technology in foundry engineering
An application of advanced information technology in foundry engineering / A. MACIOŁ, R. WRONA, A. STAWOWY // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2010 vol. 10 iss. 2, s. 83–88. — Bibliogr. s. 88, Abstr.

Analiza procesów i decyzji w technicznym przygotowaniu produkcji i zarządzaniu procesem wytwarzania dla technologii odlewniczej
Analiza procesów i decyzji w technicznym przygotowaniu produkcji i zarządzaniu procesem wytwarzania dla technologii odlewniczej — [Analysis of the processes and decisions in technical preparation of the production and management of manufacturing process for foundry technology] / R. WRONA, A. STAWOWY, A. MACIOŁ // W: Tendencje optymalizacji systemu produkcyjnego w odlewniach : monografia przygotowana z okazji X Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Optymalizacja Systemów Produkcyjnych w Odlewniach” : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Pietrowskiego ; Polska Akademia Nauk. Komisja Odlewnictwa. — Katowice ; Gliwice : Archives of Foundry Engineering, cop. 2010. — ISBN: 978-83-929266-1-0. — S. 229–252. — Streszcz.

Application of rules engines in technology management
Application of rules engines in technology management / Barbara BASTER, Andrzej MACIOŁ, Bogdan RĘBIASZ // W: ICSOFT 2010 : 5\textsuperscript{th} international conference on Software and data technologies ; ENASE 2010 : 5\textsuperscript{th} international conference on Evaluation of Novel approaches to software engineering : Athens, Greece, 22–24 July, 2010 : final program and book of abstracts. — Portugal : SciTePress – Science and Technology Publications, cop. 2010. — S. 53. — Publikacja w części: ICSOFT 2010. — Pełny test W: ICSOFT 2010 [Dokument elektroniczny] : 5th international conference on Software and data technologies ; ENASE 2010 : 5th international conference on Evaluation of Novel approaches to software engineering : Athens, Greece, 22–24 July, 2010 : proceedings, Vol. 1. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Portugal : SciTePress – Science and Technology Publications, cop. 2010]. — 1 dysk optyczny. — S. 83–86. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 86, Abstr.

Casting process selection using business rules approach Zastosowanie business rules do doboru technologii wykonania odlewów
Casting process selection using business rules approach — Zastosowanie business rules do doboru technologii wykonania odlewów / A. STAWOWY, A. MACIOŁ, R. WRONA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 3, s. 927–934. — Bibliogr. s. 934. — 5th international conference “Development trends in mechanization of foundry processes” : Inwałd, 14–16 October 2010

The inference efficiency problem in business and technological rules managemet systems
The inference efficiency problem in business and technological rules managemet systems / Barbara BASTER, Andrzej MACIOŁ // W: ICSOFT 2010 : 5\textsuperscript{th} international conference on Software and data technologies ; ENASE 2010 : 5\textsuperscript{th} international conference on Evaluation of Novel approaches to software engineering : Athens, Greece, 22–24 July, 2010 : final program and book of abstracts. — Portugal : SciTePress – Science and Technology Publications, cop. 2010. — S. 58. — Publikacje w części: ICSOFT 2010. — Pełny test W: ICSOFT 2010 [Dokument elektroniczny] : 5th international conference on Software and data technologies ; ENASE 2010 : 5th international conference on Evaluation of Novel approaches to software engineering : Athens, Greece, 22–24 July, 2010 : proceedings, Vol. 1. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Portugal : SciTePress – Science and Technology Publications, cop. 2010]. — 1 dysk optyczny. — S. 10–15. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 15, Abstr.

Zastosowanie silników regułowanych do wspomagania decyzji w obszarze opracowania technologii i zarządzania produkcją wyrobów hutniczych Application of rules engines for decisions support in the field of technology preparation and metallurgical products manufacturing management
Zastosowanie silników regułowanych do wspomagania decyzji w obszarze opracowania technologii i zarządzania produkcją wyrobów hutniczych — Application of rules engines for decisions support in the field of technology preparation and metallurgical products manufacturing management / Barbara BASTER, Andrzej MACIOŁ, Bogdan RĘBIASZ // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2010 R. 76 nr 12, s. 740–744. — Bibliogr. s. 744