Rebit – flagowy projekt katedry
2014
Projekt Rebit
Prowadzący

dr inż. dr inż. Andrzej Macioł

Ramy czasowe

Projekt będzie realizowany w dwóch fazach w okresie od 1 kwietnia 2009 do 31 marca 2011.

Cel projektu

Jednym z najnowszych rozwiązań w obszarze komputerowego wspomagania działalności gospodarczej jest koncepcja zarządzania regułami biznesowymi (BRM) oraz jej realizacja w postaci Systemów Zarządzania Regułami Biznesowymi (BRMS) oraz Maszyn Wnioskujących (Business Rules Engine). Kluczowe w tej koncepcji jest założenie, że reguły rządzące procesami w organizacjach winny być traktowane niezależnie od samych procesów. System BRMS tworzy więc nową jakość umożliwiającą zarządzanie wiedzą w instytucji. Problem formułowania uniwersalnego modelu reguł biznesowych jest obecnie jednym z kluczowych i nie rozwiązanych zagadnień w obszarze informatyki gospodarczej. Istnieje jednocześnie duże zapotrzebowanie ze strony przedsiębiorstw przemysłowych na rozwiązania informatyczne, które pomogłyby w rozwiązywaniu operacyjnych problemów produkcyjnych i technologicznych. Konieczne jest więc stworzenie nowego rozwiązania łączącego cechy BRM (głównie łatwość formułowania modelu wiedzy) z możliwością modelowania złożonych procesów decyzyjnych.

Efekty projektu

Rezultatem projektu będzie prototyp systemu zarządzania regułami biznesowymi i technologicznymi opracowany w celu poprawy konkurencyjności polskich przedsiębiorstw przemysłowych, rozwoju elektronicznej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego. Przewiduje się, że zainteresowanie osiągniętymi rozwiązaniami zgłaszane będzie przez dwie różne grupy beneficjentów ostatecznych: • przedsiębiorstwa sektora hutnictwa żelaza i stali, • przedsiębiorstwa przemysłu produkcji metalowych wyrobów gotowych.